Alpiq Services CZ s.r.o.

Alpiq Services CZ s.r.o. provozuje důležité centrum sdílených služeb s cílem poskytovat efektivní podporu interním zákazníkům skupiny Alpiq v rámci svého působení ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Jedná se o poskytování služeb v oblastech podnikových procesů, jako jsou finance, řízení lidských zdrojů, informačních technologií a mnoha dalších.


Alpiq Energy SE

Alpiq Energy SE je hlavní společností skupiny Alpiq pro přeshraniční obchodování s elektrickou energií a plynem v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Společnost poskytuje individuální energetická řešení a komplexní produkty dodavatelům energií, distributorům, průmyslovým podnikům a dalším firmám.


Alpiq Retail CZ s.r.o.

Alpiq Retail CZ je součást švýcarské skupiny Alpiq, nabízí různé energetické produkty a služby pro koncové zákazníky, malé a střední podniky v České republice. Cílem Alpiq Retail CZ je stát se digitálním lídrem v oblasti dodávek elektřiny a plynu.

Jméno společnosti Alpiq

Alpiq je jméno, které vyjadřuje naši osobnost: [Alp] znamená Alpy, které se nacházejí v srdci Evropy – tam, kde jsou naše kořeny. [pík] připomíná slovo „peak“, tedy špičku, která vyjadřuje náš závazek dosahovat špičkového výkonu a poskytovat energii ve špičkovém zatížení v zájmu našich partnerů. [iq] představuje inteligentní řešení a kvalitu.

Několik zajímavostí o Alpiq týmu v Praze

  • 43% žen & 57% mužů
  • 13% kolegů a kolegyň pracuje na částečný úvazek
  • průměrný věk je 38,5 let
  • Alpiq tým má přes 150 zaměstnanců z více než 20 zemí